Frågor och svar

Vanligaste frågorna

Finns din fråga inte med?

Klarar jag av det?

För att klara båda loppen krävs ett rullsnitt på cirka 35 km/h. Det är enorm skillnad på att cykla i en stor grupp jämfört med att cykla ensam. Tidigare år på Vätternrundan har vi haft många starka med stor överkapacitet vilket ger klungan en stor möjlighet att fixa målet.

Sköter du träningen strukturerat och målmedevetet hela året har de flesta goda försutsättningar för att fixa målet.

När får jag veta om jag kommer med?

Vi kommer att återkomma med ett besked till alla sökande i början av oktober. I samband med antaganningen görs betalningen.

All övrig information om teamet publiceras i våra sociala medier.

Vilka tider har ni cyklat på tidigare år?
 

2018: 9:40 (mål sub 10)
2019: 8:55 (mål sub 9)

Vad händer om jag blir sjuk eller skadad?

Vi försöker att hjälpa dig att hitta någon som kan ta över din plats. Om överlåtelsen behöver ske efter att vår webshop för kläder stängt behöver köparen ta över dina kläder och såldes ha samma klädstorlek som du.

I alla fall ovan är det du som säljer din plats till ersättaren men vi som förmedlar kontakten och således godkänner ersättaren.

Efter träningslägret (under våren, datum meddelas senare) tar vi inte in några nya ambassadörer i teamet.

Ingår någon försäkring?

Nej, tyvärr inte. Säkerheten är alltid vår högsta prioritet men om olyckan är framme är det ditt ansvar att säkerställa att du har det försäkringskydd som du önskar. Försäkringen Startklar är ett tips att titta närmare på.

Deltagande i alla TIme for Ghanas aktiviteter är alltid på egen risk.

Hur genomför ni loppen?
 

På loppen lever vi efter två prioriteringar:

1. Säkerheten - inget cykelmål är värt att riskera säkerheten för

2. Så många som möjligt under tidsmålet - vi vill få med oss så många som möjligt under tidsmålet utan att riskera målsättningen

Varför ska jag bli samarbetspartner till just Team Time for Ghana?

  • Skolgång är bästa sättet att bekämpa fattigdom
  • Allt arbete i stiftelsen är helt ideellt
  • Hela din investering går oavkortat till utsatta barn i Ghana. De enda fasta kostnaderna som vi har uppgår till endast 3350 kr per år

Vilka andra kostnader tillkommer?
 

Förutom ditt valda paket står du för
  • om du är ny behöver du köpa hjälm och teamkläder 
  • startavgifter till träningslopp
  • resa, mat och ev. boende på träningslägret (gratis boende finns för 22 personer)
  • resa, mat och boende i Motala (boende bokas individuellt men tidigare år har ambassadörer gått ihop och hyrt hus tillsammans i centrala Motala).